Take a fresh look at your lifestyle.

विचारच तारक आणि मारकही !

दुःख उगाळत बसायचं,त्यावर सहानुभूती मिळाली की मनशांती करुन घ्यायची मानवी तऱ्हा आहे.पण यामुळे शरीरात सतत दुःखाची…