Take a fresh look at your lifestyle.

आशा

मतदारांचीही आता
बदलली भाषा
त्यांनाही लागली
‘लक्ष्मी’ची आशा

गरम

मतदारांच्या अपेक्षांपुढे
उमेदवारही झाले नरम
कडाक्याच्या थंडीतही
पारनेर शहर झाले गरम