Take a fresh look at your lifestyle.

भिती

निवडणूक आयोगाची
काहीच समजेनाच निती
उमेदवारांना पडली मात्र
मतदान पुढे ढकलण्याची भिती

बेंडबाजा

निवडणूकीपुरताच त्यांना
मतदार वाटतो राजा
निवडणूकीनंतर पुढारीच
वाजवतात जनतेचा बेंडबाजा