Take a fresh look at your lifestyle.

निर्णय

रोजच बदलतात वेगळे निर्णय
निवडणुकीचा झालाय भात
उमेदवारांनीही घेतलाय आता
खर्चाला पुरताच आखडता हात

बेरंग

निवडणूक जाहीर झाल्यापासूनच
चढला होता मतदारांच्यात रंग
काय झाले ? कुणास ठाऊक?
सगळाच झाला रंगाचा बेरंग