Take a fresh look at your lifestyle.

माणसाने वयानुसार नक्की किती झोप घ्यायला हवी?

सविस्तर माहिती जाणून घ्यायलाच हवी !

एखाद्या व्यक्तीला कोणत्या वयात किती झोपायला हवे? याबाबत सविस्तर माहिती असायला हवे. कारण जर आपल्याला योग्य वयात योग्य झोप लागत असेल तर त्याचा आपल्या शरीराला खूप फायदा होईल. अन्यथा नुकसान नक्कीच होऊ शकते. चला, तर त्याबाबत अधिक जाणून घेऊयात…
● वय 0 ते 3 महिने : सरासरी 14 ते 17 तास तर जास्तीत-जास्त 19 तासांपर्यंत झोप
● 4 ते 11 महिन्यांच्या दरम्यान : सरासरी 12 ते 15 तर जास्तीत-जास्त 18 तास झोप
● 1 ते 2 वर्षे : सरासरी 11 ते 14 तास तर जास्तीत-जास्त 16 तास झोप
● 3 ते 5 वर्षे : सरासरी 10 ते 13 तास तर जास्तीत-जास्त 14 तास
● 6 ते 13 वर्षे : सरासरी 9 ते 11 तास तर जास्तीत-जास्त 12 तास
● 14 ते 17 वर्षे : सरासरी 8 ते 10 तास तर जास्तीत-जास्त 11 तासांपर्यंत
● 18 ते 25 वर्षे : सरासरी 7 ते 9 तास तर जास्तीत-जास्त 11 तास
● 26 ते 64 वर्षे : सरासरी 7 ते 9 तास तर जास्तीत-जास्त 10 तास

● 65 वर्षांपेक्षा अधिक : सरासरी 7 ते 8 तास तर जास्तीत-जास्त 9 तास
Disclaimer : आरोग्य विषयक लेखात दिली गेलेली माहिती प्राथमिक स्वरुपाची आहे.