Take a fresh look at your lifestyle.

..म्हणून फाशी सुनावल्यानंतर जज पेनाची निब मोडतात!

यामागे नक्की काय कारण आहे ?

भारतीय कायदा पहिला तर त्यात फाशीची शिक्षा सर्वात मोठी शिक्षा मानली जाते. याविषयी आपल्याला फारशी माहिती नसते असतेच असे नाही. मात्र अनेक सिनेमातून तुम्ही पहिले असेल की, फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर जज पेनाची निब मोडतात. मात्र असे का केले जाते? यामागे नक्की काय कारण आहे? ते पाहूयात… 
एकदा फाशी सुनावल्यावर ती रद्द करण्याचा अधिकार त्या न्यायाधीशांना राहत नाही. ते त्या शिक्षेत पुन्हा बदल करू शकत नाहीत. पेनाची निब मोडणे म्हणजे त्या कैद्याचे आयुष्य संपले असे मानले जाते. या पेनाचा पुन्हा उपयोग नको म्हणूनच त्या पेनाची निब मोडले जाते.
तसेच फाशी नेहमी सुर्योदयापूर्वी दिली जाते. कारण बाकीच्या कैद्यांच्या कामावर परिणाम होऊ नये असा त्यामागे उद्देश आहे. फाशी देणारा जल्लाद कैद्याच्या कानात असे सांगतो, मला माफ कर. मी हुकुमाचा गुलाम आहे. मला शक्य असते तर तुझी मुक्तता होवो. तुला आयुष्य चांगल्या मार्गावर चालण्याची संधी मिळो, अशी प्रार्थना केली असती.
कायद्यानुसार कैद्याची फाशीची तारीख नक्की झाली की, त्याअगोदर किमान १५ दिवस त्याच्या नातेवाईकांना त्याबाबत कल्पना द्यावी लागते. फाशीसाठी तयार केला जाणारा दोर बिहारच्या बक्सर तुरुंगात तयार केला जातो. ब्रिटीश काळापासून हीच व्यवस्था आहे. शेवटची इच्छा पूर्ण केल्यावरच गुन्हेगाराला फाशी दिले जाते.